MS5: DỊCH VỤ CÀI ĐẶT WEBSITE


Mã số bài viết = 5

MỤC LỤC / CONTENT

1) GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE ITBRVT.COM

1.1) TRANG CHỦ / HOME PAGE. Xem thêm

1.2) TOP MENU. Xem thêm

1.3) TOP SOCIAL MEDIA MENU. Xem thêm

1.4) MAIN DROP DOWN MENU. Xem thêm

1.5) BLOCKS MENU. Xem thêm

2) TÍNH NĂNG - FEATURES

2.1) FULL RESPONSIVE. Xem thêm

2.2) HOME PAGE POSTS LIST 1: TIN TỨC. Xem thêm

2.3) LABELS GALLERY: DỊCH VỤ. Xem thêm

2.4) SLIDER THÔNG BÁO MỚI. Xem thêm

2.5) GADGET DESCRIPTIONS - CONTACT FORM - KẾT BẠN. Xem thêm

2.6) LASTEST VIDEO SECTION. Xem thêm

2.7) SOCIAL ICONS IN SIDEBAR AND FOOTER. Xem thêm1) GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE ITBRVT.COM

1.1) TRANG CHỦ / HOME PAGE1.2) TOP MENU1.3) TOP SOCIAL MEDIA MENU
1.4) MAIN DROP DOWN MENU
1.5) BLOCKS MENU


2.1) FULL RESPONSIVE.
2.2) HOME PAGE POSTS LIST 1: TIN TỨC


2.3) LABELS GALLERY: DỊCH VỤ


2.4) SLIDER THÔNG BÁO MỚI

2.5) GADGET DESCRIPTIONS - CONTACT FORM - KẾT BẠN

2.6) LASTEST VIDEO SECTION

2.7) SOCIAL ICONS IN SIDEBAR AND FOOTER
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét